الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: گفتمان عمومی، مسئولیت ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: گفتمان عمومی، مسئولیت ملی

 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
به پیوست نامه شماره ۱۰۹۵۷/الف  پ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ مرکز الگوی اسلامی ایرانی در خصوص برگزاری دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: گفتمان عمومی، مسئولیت ملی" منضم به فراخوان و محورهای کنفرانس مذکور ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید نتایج پژوهش های مرتبط با محورهای کنفرانس، در قالب مقاله و از طریق وبگاه کنفرانس ارسال گردد.        

دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر